Jste zde: MŠ Rosnička |
MS Rosnicka > Aktuality

Aktuality

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - ŠablonyMŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony
MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony

 

Poplatky za školku:

- zálohové platby na měsíc červen 2018 vybíráme : 9.5. 2018


Smogová situace:

- při jejím vyhlášení v regionu Praha se řídíme "smogovou" mapou, při stupni 5 s dětmi nevycházíme

 

ŠVP 2018, Penzion Kozel:

21.5.: odjezd v 8,30 hod. Cestou pauza, po příjezdu oběd, ubytování, odpoledne hry na hřišti u

          objektu

22.5.: noc byla klidná, v plánu je výlet dětí do Strážného

Přibližný návrat je v pátek, 25.5., cca ve 12,30 hod u Palatina. Přijďte, prosím, včas.

23.5.: dnes jdou děti do lesa, budou stavět lodičky. Podle informací pí. učitelky jim výborně vaří, všem

          moc chutná :). Počasí je zatím nádherné, včera dorazili další dva kamarádi, takže zatím minimum

          stýskání.

Protože dopoledne pršelo, měly děti náhradní program v budově - námořnická tématika, dokreslení

deníčků, apod.  Odpoledne probíhaly sportovní soutěže na dětském hřišti.

24.5.: Děti jsou od rána v kostýmech a celý den bude probíhat "námořnicky". Paní učitelky jim připravily

          spoustu zážitkových soutěží. Počasí je prý od rána krásně sluníčkové, jen trochu pofukuje vítr.

 

Celodenní školní výlet 2018, Čapí hnízdo:

- výlet je plánován na čtvrtek, 14.6. 2018

- podrobné informace budou zveřejněny v šatnách tříd

- rodiče "maláčků" proberou účast dítěte s třídními učitelkami, připomínám, že jde o nenárokovou

  nadstandardní akci školy

 

Fotografování na konci školního roku:

- středa, 6.6. 2018

 

Butovický zajíček 2018:

- děkuji všem rodičům za účast a podporu malých "závodníků"

- nejlepší zprávou je, že nedošlo k žádnému úrazu a vydrželo hezké počasí

- těšíme se na vaši i naši účast opět za rok :)

 

Zápis 2018/19:

- 2.5., 13 - 17 hod vydávání přihlášek

- 16.5. 2018, 13 - 17 hod příjem přihlášek

- 23.5. 2018, 9 - 11 hod možnost nahlédnutí do spisu dítěte

- 15.6. 2018 zveřejnění seznamů přijatých, resp. nepřijatých dětí (prostřednictvím registračních čísel) 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání , šk. rok 2018/19

 

MŠ Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474

 

Ředitelka Mateřské školy Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474 (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu tříd v následujícím školním roce. Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 odst.1 písm.d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, jsou osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokážou oprávněnost svého pobytu příslušným dokladem.

 

1. Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

 

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle školského zákona, tj. dítě do 31.8. 2018 dosáhne pátého roku věku.

 

2. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

 

- děti s místem trvalého pobytu (v případě dětí cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání podle školského zákona přednostní do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, tzn. že do 31.8. 2018 dítě dosáhne třetího roku věku.

 

3. Věkové kritérium

 

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13, které dosáhnou věku tří let mezi  1.9. – 31.12. 2018

 

4. Děti s trvalým pobytem v jiné MČ hl. m. Prahy a mimo území hl. m. Prahy

 

- ostatní děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) v jiné MČ  hl. m. Prahy

 

Spádová oblast – celá MČ Praha 13

 

Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagog. pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

 

V Praze,  28.3. 2018                                                                            Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy