Jste zde: MŠ Rosnička |
MS Rosnicka > Aktuality

Aktuality

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - ŠablonyMŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony
MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV - Šablony

 

 Soubor:omezení_mŠ.pdfPopis:Omezení MŠ

MŠ Rosnička je zapojena do OP VVV -  Šablony II

 

Poplatky za školku od šk. roku 2020/21:

Dle přílohy 2, Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., se od 1.9. 2020 zvyšují ceny stravného:

1. Děti do 6 let: 41,- Kč/den

2. Děti s odkladem šk. docházky: 43,- Kč/den

3. Školné činí 500,- Kč/měsíc, předškolní a odkladové děti neplatí

Měsíční paušální platba (21 dní):

1. Děti do 6 let: 861,-Kč/měs. + 500,- Kč/měs. (stravné + školné)

2. Předškoláci: 861,- Kč/měs. (neplatí školné)

3. Děti s odkladem školní docházky: 903,- Kč/měs. (neplatí školné)

 

Od 1.9.2020 je platba možná pouze bezhotovostně, tj. převodem z účtu. Ve vyjímečných případech a po domluvě s pí. hospodářkou, lze platit hotově.

V září 2020 opět vybíráme dvě platby (září a říjen).

Vyúčtování provádíme vždy na konci kalendářního a školního roku.

Číslo našeho účtu: 127939349/5500

Variabilní symbol: již přidělené  zůstávají stejné. Prosíme rodiče, kteří nemají VS přidělen, aby se dostavili do kanceláře ŠJ.

Výše poplatků za měsíce květen, červen, červenec 2020:

- pouze pro již přihlášené děti

- květen: 125,- Kč (školné), červen a červenec: 500,- Kč, úhrada za stravování se řídí docházkou dítěte

- poplatky hradí pouze přihlášené děti, uzavírka přihlášek byla 18.5. 2020

 

Zákonní zástupci nově přijatých dětí dostanou VS přidělen při podpisu "Rozhodnutí o přijetí" , tj. 8. - 25.6.2020, v době 8,00 - 11,30 hod.

Pokud jste se nedostavili k podpisu "Rozhodnutí" do data 25.6. 2020, podepíšete tento dokument na úvodní schůzce rodičů, která se bude konat 2.9. 2020, od 16,00 hod v budově MŠ Rosnička (v červené třídě). Pro odloučené pracoviště Ke Koh-i-noru platí termín 3.9.2020, od 16,00 hod.

 

STRUČNÉ INFORMACE PRO RODIČE - ORGANIZACE DNE:

7,00 – 8,30 hod: přivítání, spontánní činnosti dětí, individuální a skupinové činnosti, kontrola

                              docházky, uzamčení vchodů

8,30 – 9,00 hod: ranní cvičení

9,00 – 9,15 hod: dopolední svačina, stolování, úklid stolečků

9,15 – 10,00 hod: řízená činnost, skupinová, individuální nebo frontální metoda VVP

10,00 – 11,50 hod: pobyt venku, školní zahrada, vycházka do okolí školy

12,00 – 12,30 hod: oběd, stolování, úklid stolků

12,30 – 13,00 hod: hygiena, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí po obědě

13,00 – 14,30 hod: klidový režim ve spacích třídách, hrací třídy – odpolední blok činností

14,30 – 15,00 hod: odpolední svačina

15,00 – 17,00 hod: spontánní činnosti, pobyt venku na zahradě, vyzvedávání dětí

 

DO ŠKOLKY POTŘEBUJEME:

- pevné bačkorky nebo sandálky s páskem přes patu, nedávejte crocsy ani lakované střevíčky

- vždy náhradní oblečení do kapsáře (tričko, tepláky, spodní prádlo, ponožky,..)

- oblečení do třídy, ráno dítě v šatně VŽDY převlékněte!

- oblečení na zahradu, resp. do pískoviště, čepičku, holínky, pláštěnku (nedávejte deštník!)

- pyžamko na spaní, kartáček na zuby, malou hračku do postýlky (pouze spací děti)

 

DO ŠKOLKY NEPATŘÍ:

- žvýkačky, bonbóny

- jakékoli hračky zvukové a hračky s vojenskou tématikou, dětská líčidla, ostré předměty, cennosti (drahé

  přívěsky, prstýnky, korále, náramky,..)


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání , šk. rok 2020/21:

MŠ Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474

Ředitelka Mateřské školy Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474 (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu tříd v následujícím školním roce. Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 odst.1 písm.d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, jsou osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokážou oprávněnost svého pobytu příslušným dokladem.

1. Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle školského zákona, tj. dítě do 31.8. 2020 dosáhne pátého roku věku.

2. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

- děti s místem trvalého pobytu (v případě dětí cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání podle školského zákona přednostní do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, tzn. že do 31.8. 2020 dítě dosáhne třetího roku věku.

3. Věkové kritérium

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13, které dosáhnou věku tří let mezi  1.9. – 31.12. 2020

Spádová oblast – celá MČ Praha 13

Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagog. pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

V Praze,  13.12. 2019                                                                  Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy