Jste zde: MŠ Rosnička |
MS Rosnicka > O Rosničce

O mateřské škole Rosničce

Forma hospodaření

 • Škola je samostatným právním subjektem od 1.1.1995 s příspěvkovou formou hospodaření.
 • Charakteristika školy, výchovně vzdělávací program, jeho název, zaměření a jeho případná specifika:
 • pětitřídní mateřská škola
 • provozní doba: 7,000 - 17,00 hod
 • polodenní provoz: děti se vyzvedávají mezi 12,30 - 13,00 hod
 • Kmenové pracoviště:
  MŠ Rosnička, Běhounkova 2474, 4 třídy (3 věkově smíšené třídy, oddělená třída předškoláků), kapacita 108 dětí
 • Odloučené pracoviště:
  Ke Koh-i-nooru 433, smíšená jednotřídní škola rodinného typu,  kapacita 22 dětí

Nadstandardní akce

 • vánoční dílničky, besídky
 • rozlučka na konci roku
 • škola v přírodě
 • výlety (polodenní a celodenní)
 • divadla (1/měsíc)
 • mikulášská a velikonoční nadílka
 • účast v regionálních soutěžích dětí

 

 

Kroužky v MŠ

 • zpívánky (Hana Pražáková)
 • výuka angličtiny  (Bc. Jitka Pagáčová)
 • výtvarný kroužek (Vlasta Novotná)
 • keramika (Vlasta Novotná)
 • pohybový kroužek (Markéta Zemanová)
 • čeština cizinců (Radka Krejbichová, Pavla Domínová)

Spolupráce s partnery školy

 • Spolupráce se ZŠ Mezi školami : vánoční a velikonoční dílna, návštěvy pěvec.souboru Klíček,..
 • Spolupráce s rodiči: sponzoring finanční i materiální, účast rodičů na akcích školy
 • Spolupráce s městskou knihovnou v Praze 13, Lužiny

Dokumenty

 • Výchozím dokumentem pro práci s dětmi je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Další metodické materiály

 • metodické materiály RVP PV
 • Hrajeme si celý rok
 • Barevné kamínky