Aktuality

Provoz MŠ 2023/24:

- končí dnem 28.6.2024

- náhradní prázdninový provoz je pouze pro přihlášené děti v době 17. - 31.7. 2024

MŠ Rosnička: všechny děti zařazeny do modré třídy

MŠ Havaj: červená třída

MŠ Palouček + 1/2 Běhounkova 2300: žlutá třída

MŠ Čtyřlístek + 1/2 Běhounkova 2300: zelená třída

- seznamy dětí jsou zveřejněny za prvními vchodovými dveřmi

 

- šk. rok 2024/25 začíná v pondělí, 2.9. 2024

 

 

MDD v Centrálním parku

také letos jsme se účastnili MDD, kterou uspořádala MČ Prahy 13. Hezké počasí, soutěže, spousta atrakcí,

pohádka....vše si naše děti náramně užily. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a uspořádání podíleli.

                                                                                                               Děti a pí. učitelky z Rosničky

 

 

Malí zahradníci

Dva týdny jsme si s maláčky povídali o setí a sázení, hrášek jsme počítali, kreslili, stříhali a nakonec i seli.

Děti si péči o záhonky spojí vždy s trháním jahůdek, jakou malou odměnou za zalévání :)

                                                                                                           Bc. Jitka Machurová, tř. učitelka

 

 

 

MŠ Rosnička přijme:

šikovnou paní na úklid 0,625 úv. (5 hod/den)

kuchařku na 1,0 úv. (8 hod/den)

- od září 2024, tel. 774 516 983

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2024/25 (prostřednictvím registračních čísel):

Rozhodnutí o přijetí: 2,4,5,6,10,11,12,1315,17,18,19,21,22,23R/2024-25

Rozhodnutí o nepřijetí: 0

Zastavení spr. řízení (umístěno v jiné MŠ): 1,3,7,8,14,16,20R/2024-25

 

V Praze, 16.5. 2024                                                                   Bc. Jitka Machurová, ředitelka MŠ

 

Upozornění:

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve ČTVRTEK, 13.6. 2024, od 15:00

hod ( v pokynech u zápisu mylně uvedena středa).

 

 

 

Sokolník v Rosničce:

Opět na školní zahradě, tentokrát v maličko upraveném prostoru (oprava vodovodního potrubí), nám p. Semecký předvedl moc hezký interaktivní program se sovami a dravci. Všechny děti se na chvilku staly sokolníky, vyprávění bylo poutavé, spojené s ukázkami létání a krmení dravců. Děkujeme a těšíme se opakovaně na viděnou :)

                                                                                                                               Ředitelka MŠ

Paní učitelky a děti vařily čarodějnice:

Již podruhé jsme na zahradě MŠ připravily hezké zábavné a poznávací dopoledne - tzv. "plotovku". Děti s učitelkami procházely celým prostorem a na stanovištích plnily úkoly (otázky z pohádek, pohybové dovednosti, vzájemná spolupráce kamarádů...). Na závěr všechny ochutnaly kouzelný lektvar a dostaly drobnou odměnu. Děkuji, paní učitelky :)

                                                                                                                               Ředitelka MŠ

 

Pohádkové přespávání ve školce:

Děkuji všem paním učitelkám za krásně připravený projektový den "Pohádková zahrada". Děti (s)plnily spoustu zajímavých úkolů, zasoutěžily si a ve finále všechny dostaly drobnou odměnu a medaily.

Odpoledne program pokračoval pro děti z červené a modré třídy, podle informací paní učitelek to všichni zvládli.

Oceňuji invenci a starostlivost všech, děkuji vám, moje milé Rosničky :))

                                                                                                                                  Ředitelka MŠ

 

 

Zápis 2024/25:

Dokumenty budou přístupné v sekci "ke stažení" (Žádost o přijetí, Evidenční list, Kritéria přijímání)

On-line předzápis prostřednictvím digi školky byl stanoven na dobu 15. - 30.4. 2024. Pouze v těchto dnech bude možné se registrovat.

Fyzický zápis proběhne 2.5. 2024, v době 13:00 - 17:00 hod (do zvolené MŠ přinesete vyplněné a potvrzené dokumenty)

 

 

Dveře dokořán:

V souvislosti se zápisem na školní rok 2024/25 pořádáme informační dopoledne s rodiči a dětmi nových zájemců o naši mateřskou školu. Rosničku si můžete prohlédnout ve středu, 24.4. 2024, a to v době od 9:00 - 11:00 hod. Ředitelka školy vás seznámí s kritétii přijímání, se školním řádem a organizací dne v Rosničce. Pokud budete mít s sebou dítě, naše pí. učitelka zajistí program. Těšíme se na vás, v případě zájmu, prosíme o dochvilnost :)

                                                                                                    Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy

 

 

 

Masopustní veselí v Rosničce:

Už od rána se nám děti scházely v maskách, jeden druhému vyprávěl proč je hasič/superman/zoubková víla....:) Nechyběla hudba ani tanec, v jednotlivých třídách byly připravené soutěžní úkoly a drobné odměny za jejich splnění. Na závěr jsme si tělíčka protáhli tradiční diskotékou v červené třídě. děkujeme všem rodičům, kteří si dali práci a masky dětem připravili, např. "Sopka" nás dostala všechny! Tak zase za rok !

                                                                                                      Bc. jitka Machurová, ředitelka školy

 

 

Plavání, 2. pololetí 2023/24:

- začínáme v pondělí, 12.2. 2024

- vybavení: plavky (holčičky vcelku), koupací čepice, ručník - vše do igelitky, tu dejte do batohu

- nedávejte dětem s sebou pamlsky!

- bližší informace u učitelek v MT a ČT

 

 

Kudy na zoubky:

Děti ze všech tříd se zúčastnily prezentace správného postupu při čištění zoubků, a to prostřednictvím

dvou mediků LF UK. V Rosničce si je čistíme vždy po obědě, věříme, že správně, ale je dobré si tuhle

dovednost osvěžit s odborníky :)

 

 

Paní Zima jede -  ledové království ve žluté třídě:

Rosnička je zapojena do programu OP JAK, podstatnou část čerpáme na podporu inovativního vzdělávání.

Chci poděkovat paní učitelce Radce Bicanové jak inspirativně a poutavě  k této formě přistoupila: s dětmi

vytvořili krásné ledové obrázky z vody a přírodnin, kterými následně vyzdobili zahradu. Škoda, že s

ústupem mrazivého počasí o tuhle krásu přijdeme :)

                                                                                                  Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy

 

 

Škola v přírodě 2024:

Jedeme opět do Albrechtic, termín: 20. - 24.5. 2024. Při nízkém počtu zájemců si vyhrazujeme právo

ŠvPř. zrušit.

 

 

Vánoční besídky a dílničky:

Chci poděkovat paním učitelkám z Rosničky za organizaci besídek a dílniček na třídách, dále pak za moc

hezký nápad na "vařené Vánoce". Zakončení na zahradě školy nám zpestřily děti z kroužku tanečků -

poděkování patří paní učitelce Markétě. A nesmím zapomenout na skvěle zvládnuté moderování od paní

učitelky Pavly. Děkuji vám všem, Rosničky moje :)

                                                                                                                                 Ředitelka školy

 

 

 

Podzim v Rosničce:

Někoho na podzim přepadají chmury a smutná nálada, nás přepadly barvy a práce na zahradě. Děkuji svým učitelkám za přípraveu a rodičům za podporu projektu "Barevný týden". Každý den děti přicházely v jiné, předem domluvené podzimní barvě, ve třídě na ně pak čekaly formy zajímavého inovativního vzdělávání (v souladu s probíhající OP JAK výzvou).

Společně jsme stihli i pohrabat listí na zahradě, někdo si v něm dokonce zaplaval! :)

                                                            Děkuji všem zúčastněným, Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy

 

 

Zamykáme zahradu aneb Dýňovka 2023:

V Rosničce udržujeme spoustu tradic a jednou z nich je podzimní rozlučka se zahradou. I letos jsme ji spojili s dýňovou slavností, tj. s příjemným neformálním setkáním s dětmi, rodiči a našimi přáteli. Potěšil nás zájem ze strany těch, kteří byli "našimi" v předchozích letech.                                                           Ve středu, 30.10., jsme jej zahájili "Dýňovou písničkou", poté nám rodiče s dětmi rozsvítili zahradu vlastnoručně vydlabanými dýněmi. Děti byly oblečené do kostýmů strašidýlek, duchů...apod.. Proběhla i přehlídka kostýmů, společně jsme tančili a zpívali. Vítaným zpestřením pak byla ochutnávka různých rodičovských specialit.                                                                                                                          Přibližně v 18 hod jsme se vydali na krátký lampionový průvod nejbližším okolím školy. Počasí nám letos přálo, nálada všech byla skvělá, takže se už těšíme na příští strašidelné setkání.                                       Děkuji svým paním učitelkám za přípravu a pí. učitelce Domínové za skvěle zvládnuté moderování akce.

                                                                                                    Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy

 

 

Havárie vody:

Děkuji rodičům za pochopení a vstřícné jednání. V poslední době tyto situace opakují častěji než je obvyklé. Vě školce postupujeme vždy dle přijaté směrnice, z hlediska hygienických požadavků není možno zajistit bezpečný provoz, pokud neteče voda (vaření, WC, běžná hygiena,...). Bohužel se o situaci  dozvídáme vždy v okamžiku, kdy voda již neteče.

                                                                                                     Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy

 

Zamykáme zahradu 2023:

Tradiční oblíbená dýňová slavnost se bude konat 31.10. 2023, od 17 hod

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v šatnách, resp. se doptejte u pí. učitelky

 

Divadla v Rosničce 2023/24:

říjen: 12.10., "Kvak a Žbluňk na podzim", divadlo DamDam

listopad: 2.11., "Co malí medvědi o podzimu nevědí", divadlo Koloběžka

prosinec: 11.12., "Čas zázraků", Dobře naladěné divadlo

leden: 10.1.., "Neposlušná kůzlátka", divadlo Buchty a loutky

únor: 14.2., "O holčičce, která zlobila a zlobila", divadlo Kasperle

březen: 13.3., "Jak kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce" divadlo Kasperle

duben: 16.4., "O Budulínkovi", divadlo Malé čarodějnice

květen: 3.5., "Sokolnický program s dravci a sovami" sokolník p. Semecký

květen/červen 2024: škola v přírodě, bude upřesněno

červen: celoškolkový výlet, bude upřesněno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mateřská škola Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474

 • Běhounkova 2474/37
  Praha 5 - Stodůlky
  15800
  Česká republika
 • právní subjekt od 1.1. 1995
 • Email: 
  Telefon: +420 235 516 983, +420 235 516 982
 • ředitelka : Bc. Jitka Machurová (+420 774 516 983)
 • zástupkyně řed. : Vlasta Novotná
 • hospodářka školy : Eva Reisingerová

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Ke Koh-i-nooru 433- odloučené pracoviště

 • Ke Koh-i-nooru 433
  Praha 5 – Stodůlky
  155 00
  Česká republika
 • Telefon: +420 608 877 960
 • ved. učitelka : Bc. Jitka Dousková