Školné

Poplatky za školku od šk. roku 2021/22:

Dle přílohy 2, Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., se od 1.9. 2020 zvyšují ceny stravného:

1. Děti do 6 let: 41,- Kč/den

2. Děti s odkladem šk. docházky: 43,- Kč/den

3. Školné činí 500,- Kč/měsíc, předškolní a odkladové děti neplatí

Měsíční paušální platba (21 dní):

1. Děti do 6 let: 861,-Kč/měs. + 500,- Kč/měs. (stravné + školné)

2. Předškoláci: 861,- Kč/měs. (neplatí školné)

3. Děti s odkladem školní docházky: 903,- Kč/měs. (neplatí školné)

 

Od 1.9.2020 je platba možná pouze bezhotovostně, tj. převodem z účtu. Ve vyjímečných případech a po domluvě s pí. hospodářkou, lze platit hotově.

Poplatky za školku je nutné uhradit vždy do  15. dne v měsíci.

V září 2022 opět vybíráme dvě platby (září a říjen).

Vyúčtování provádíme vždy na konci kalendářního a školního roku.

Číslo našeho účtu: 127939349/5500

Variabilní symbol: již přidělené  zůstávají stejné. Prosíme rodiče, kteří nemají VS přidělen, aby se dostavili do kanceláře ŠJ.

 

  

Mateřská škola Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474

 • Běhounkova 2474/37
  Praha 5 - Stodůlky
  15800
  Česká republika
 • právní subjekt od 1.1. 1995
 • Email: 
  Telefon: +420 235 516 983, +420 235 516 982
 • ředitelka : Bc. Jitka Machurová (+420 774 516 983)
 • zástupkyně řed. : Vlasta Novotná
 • hospodářka školy : Eva Reisingerová

 


 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Ke Koh-i-nooru 433- odloučené pracoviště

 • Ke Koh-i-nooru 433
  Praha 5 – Stodůlky
  155 00
  Česká republika
 • Telefon: +420 608 877 960
 • ved. učitelka : Bc. Jitka Dousková